Print

Opłata miejscowa

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/245/17 Rady Gminy Rewal z dnia 30 marca 2017 r. Opłata miejscowa:

- 2,00 zł za każdy dzień pobytu na terenie Gminy Rewal do osób fizycznych przebywających dłużej niż 1 dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych

Opłaty miejscowej nie pobiera się :

- pod warunkiem wzajemności od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych
- od osób przebywających w szpitalach
- od osób niewidomych i ich przewodników
- od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domków letniskowych
- od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej