Urząd Gminy mieści się w Rewalu przy ul. Mickiewicza 19. Jako jednostka organizacyjna gminy wspomaga działalność wójta oraz realizuje uchwały rady gminy i zadania gminy. Zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin. W dziale tym znajdują się wszelkie informacje dotyczące działania urzędu i jego poszczególnych referatów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazem biur i osób odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny.

Poniżej znajdują się wszystkie artykuły działu URZĄD GMINY, kliknij w kategorię (menu po prawej) aby uściślić tematykę. 

Print

Dane teleadresowe

URZĄD GMINY REWAL ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
Oficjalny Portal Gminy Rewal    www.rewal.pl
e-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:  /mowczarek/skrytka 
 Tel. 91 38 49 011 
Fax.  91 38 49 029 
Konta Gminy Rewal BS Gryfice O/REWAL 36 9376 0001 0010 5242 2002 0001

IBAN PL 36 9376 0001 0010 5242 2002 0001

BIG/SWIFT GBWCPLPP 36 9376 0001 0010 5242 2002 0001

-------------------------------------------------------------------------

MANDATY I DODATKOWE OPŁATY PARKINGOWE:

60 9376 0001 2002 0010 5242 0012

Wójt Gminy  Konstanty Tomasz Oświęcimski
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

Kierownictwo Urzędu Gminy Rewal

Nr pokoju Stanowisko Imię i nazwisko Telefon
6A  WÓJT GMINY Konstanty Tomasz Oświęcimski
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
91 38 49 011
103  SEKRETARZ GMINY Wioletta Brzezińska
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
91 38 49 022 
2 SKARBNIK GMINY Beata Żoła
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
91 384 90 37
Print

Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

 Nazwa podmiotu: Wodociągi Rewal Sp. z o.o.
 Lokalizacja: Pobierowo
 Adres: Ul. Poznańska 31, 72 - 346 Pobierowo
 NIP: 857-188-88-91
 Regon: 320629581
 Województwo: Zachodniopomorskie
 Nr telefonu: +48 91 386 41 72
+48 91 386 47 66
 Nr faksu: +48 91 386 47 66
 Adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Konto bankowe: 75 9376 0001 0010 5486 2002 0002
 Godziny pracy: 7.30 - 15.30
 Kierownictwo: Prezes Zarządu - tel. 605 494 455
Prokurent - tel. 665 559 904
Główny Księgowy - tel. 0913864766
BIP: http://bip.zwik.rewal.pl/

Print

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu

 Nazwa podmiotu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu
 Lokalizacja: Rewal
 Adres: ul. Warszawska 31, 72 - 344 Rewal
 NIP: 857 18 02 961
 Regon: 810018869
 Województwo: Zachodniopomorskie
 Nr telefonu: +48 91 38 62 573
 Nr faksu: +48 91 38 62 573
 Adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Konto bankowe: BS w Gryficach O/Rewal
37 9376 0001 0060 3908 2002 0001
 Kierownik: Justyna Żebrowska
 Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30
BIP: http://rewal.naszops.pl/bip/dane-teleadresowe-1

Print

Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu

 Nazwa jednostki:  Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu
 Lokalizacja:  ul. Słowackiego 1; 72 - 344 Rewal
 NIP:  8571886923
 Regon:  320600577
 Województwo:  Zachodniopomorskie
 Nr telefonu:  +48 91 386 32 50
 nr faksu:  +48 91 384 10 97
 Adres email:     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Nr konta bankowego:  BS O/Rewal 10 9376 0001 2002 0004 3371 0001
 Kierownictwo:  Dyrektor:  Martyna Sałek
 Godziny urzędowania:  od poniedziałku - piątku:  8.00 - 16.00
 BIP  http://bip.gok.rewal.pl/