Print

Kampania wizerunkowa „Natchnieni słońcem”

Z potrzeby stworzenia nowego wizerunku gminy Rewal rozpisany został konkursu na logo turystyczne. Spośród wielu nadesłanych prac, wybrany został projekt który najlepiej wpisuje się w turystyczny charakter gminy. Jednocześnie czerpiąc z ogólnych zasad dotyczących tworzenia znaków graficznych, dobrano takie logo którego konstrukcja jest łatwa do zapamiętania, a symbolika nasuwa skojarzenia charakterystyczne dla naszego regionu. Twórca Pan Łukasz Olek współpracujący z warszawską agencją Diomedia zastosował ciekawe rozwiązanie w oparciu o powszechnie przyjętą symbolikę kolorów, przy uwzględnieniu tych najlepiej obrazujących walory turystyczne naszej gminy.