Print

Herb gminy Rewal

Dotychczas gmina Rewal nie posiadała herbu wykonanego zgodnie z zasadami heraldyki dotyczącymi symboli w postaci herbu, flagi, pieczęci urzędowej i innych insygniów. Biorąc pod uwagę konieczność dbania o wizerunek gminy poprzez podkreślanie jej najważniejszych walorów został przygotowany przez Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny profesjonalny projekt herbu. Przez cały okres przygotowań, projekty były omawiane z władzami gminy oraz pracownikami urzędu.

Po ponad trzech miesiącach konsultacji ze specjalistami z dziedziny heraldyki i po dokładnej analizie historycznej udało się odnaleźć symbole najlepiej charakteryzujące gminę Rewal, wskazujące na jej najważniejsze walory i tradycje.

Nowy herb przedstawia na białej tarczy Gryfa trzymającego w szponach ścianę kościoła w Trzęsaczu. Pod Gryfem znajdują się heraldyczne fale morskie. Każdy z elementów herbu w znaczny sposób odnosi się do wybrzeża rewalskiego: Gryf to mityczne zwierzę z ciałem lwa oraz głową i skrzydłami orła. Gryf jest jednym z najpopularniejszych symboli heraldycznych Pomorza Zachodniego ściśle związany z panującą od XII do XVII w. pomorską dynastią Gryfitów.

Ściana kościoła w Trzęsaczu – symbol chrześcijański, kojarzony z wizytą biskupa bamberskiego Ottona, który przybył na Pomorze Zachodnie z misją chrystianizacyjną. Świątynia, która istnieje najprawdopodobniej od XIII wieku została zniszczona przez morski żywioł. Udało się uratować tylko fragment południowej ściany. Od wieków losy kościoła symbolizują zmagania człowieka z niszczącą potęgą żywiołu.

Morskie fale symbolizują nadmorski charakter gminy Rewal, jej specyficzne cechy geograficzne czyniące z niej jeden z najbardziej znanych regionów turystycznych w Polsce. Całość herbu odwołuje się do historii regionu, charakterystycznych cech klimatycznych oraz najważniejszego symbolu gminy jakim niewątpliwie jest trzęsacka świątynia.

Przedłożone projekty uzyskały pozytywną opinię Komisji Heraldycznej oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji (pismo z dnia 25 września 2012 roku). Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.) mówiącej o tym, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanowić w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki własne herby, flagi, emblematy, oraz insygnia i inne symbole.

Do pobrania:

Wniosek użycie herbu