Print

Demografia

Demografia - fot. Robert DajczakW zakładce tej znajdują się na bieżąco aktualizowane statystyki dotyczące demografii regionu zawierającej liczbę mieszkańców gminy oraz poszczególnych miejscowości, liczbę ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjcym, liczbę zawartych małżeństw, urodzeń, zgonów a także poziom bezrobocia.

 

 

Tabela 1. Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy Rewal.

Nazwa miejscowości

Liczba ludności 31.12.2009r

Liczba ludności 31.12.2010r

Liczba ludności 31.12.2011r

Liczba ludności 31.12.2012r

Liczba ludności 31.12.2012r

Powierzchnia [m2]

Pobierowo

1097

1102

1122

1118

1116

7858,933

Pustkowo

126

125

126

126

126

2379,958

Trzęsacz

112

113

108

109

121

4604,534

Rewal

967

984

997

1003

999

3004,69

Śliwin

244

247

266

266

267

1185,296

Niechorze

932

953

983

980

979

4088,616

Pogorzelica

123

131

130

138

145

7504,075

Razem

3601

3655

3732

3740

3753

40641,248

Źródło: Dane uzyskane z Urzędu Gminy Rewal.

 

Tabela 2. Stan ludności w gminie Rewal

Wyszczególnienie

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

Stan ludności ogółem, w tym

3601

3655

3732

3740

3753

mężczyźni

1731

1906

1792

1790

1802

kobiety

1870

1749

1940

1950

1951

Ludność w wieku przedprodukcyjnym ogółem,

w tym:

704

708

712

697

688

mężczyźni

364

364

365

352

352

kobiety

340

344

347

345

336

Ludność w wieku produkcyjnym ogółem, w tym:

2511

2552

 

2609

 

2615

2624

mężczyźni

1221

1236

1271

1273

1272

kobiety

1290

1316

1338

1342

1352

Ludność w wieku poprodukcyjnym ogółem,

w tym:

386

395

 

411

 

428

441

mężczyźni

146

149

156

165

178

kobiety

240

246

255

263

263

Liczba zawartych małżeństw

46

52

 

41

 

33

38

Urodzenia żywe

46

44

37

27

28

Zgony ogółem

30

32

33

30

34

Źródło: dane uzyskane z Urzędu Gminy Rewal.