Gmina Rewal to najmniejsza gmina województwa zachodniopomorskiego, usytuowana w jego północnej części nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia gminy zajmuje zaledwie 41 km2 co nie przeszkadza jej w byciu, jednym z najchętniej odwiedzanych nadmorskich regionów turystycznych. W jej skład wchodzi siedem miejscowości: Pogorzelica, Niechorze, Rewal, Śliwin, Trzęsacz, Pustkowo i Pobierowo, z których aż sześć znajduje się bezpośrednio nad morzem. Obecnie liczy ona 3756 stałych mieszkańców (wrzesień 2013r.).

Poniżej znajdują się wszystkie artykuły działu O GMINIE REWAL, kliknij w kategorię (menu po prawej) aby uściślić tematykę. 

Print

Gmina Rewal w pigułce

Gmina Rewal z lotu ptaka - fot. Robert Dajczak• Urząd Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal
• Wójt Gminy – Konstanty Tomasz Oświęcimski
• Strona internetowa: www.rewal.pl
• Powierzchnia: 41,13 km2
• Grunty rolne stanowią 37% powierzchni
• Lasy zajmują 34% powierzchni

Print

Jak do nas dojechać

Droga S3 fot. Robert DajczakZ południowo - zachodniej części kraju do gminy Rewal prowadzi droga ekspresowa S3 przechodząca później w drogę krajową nr 3. Z Polski centralnej do gminy wiedzie droga krajowa nr 11, a ze wschodniej droga krajowa nr 6. Przez jej terytorium przebiega 13-sto kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 102 łączący Kołobrzeg z Międzyzdrojami. Podróżujący transportem lotniczym mają do dyspozycji oddalony o 78 km Port Lotniczy Szczecin Goleniów obsługujący połączenia zarówno krajowe jak i zagraniczne.

Print

Herb gminy Rewal

Dotychczas gmina Rewal nie posiadała herbu wykonanego zgodnie z zasadami heraldyki dotyczącymi symboli w postaci herbu, flagi, pieczęci urzędowej i innych insygniów. Biorąc pod uwagę konieczność dbania o wizerunek gminy poprzez podkreślanie jej najważniejszych walorów został przygotowany przez Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny profesjonalny projekt herbu. Przez cały okres przygotowań, projekty były omawiane z władzami gminy oraz pracownikami urzędu.

Print

Geografia

Położenie

Gmina Rewal leży w północnej części województwa zachodniopomorskiego. Sąsiaduje z gminami:
• Karnice i Trzebiatów (powiat gryficki)
• Dziwnów i Świerzno (powiat kamieński)
W skład gminy wchodzi siedem miejscowości: Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Śliwin, Niechorze, Pogorzelica, stanowiące Wybrzeże Rewalskie.

Print

Przyroda

Przyroda - mewa fot. Agnieszka DajczakGmina Rewal charakteryzuje się dużym bogactwem fauny i flory. Typowy morski klimat, pas ochronny oraz brak przemysłu tworzą doskonałe warunki dla bytowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Rewalski pas wybrzeża jest miejscem występowania wielu gatunków ryb słonowodnych z których najpopularniejsze to śledzie, dorsze, flądry, makrele, szproty i łososie. Morze to także środowisko dla roślin wodnych takich jak m.in. morszczyn pęcherzykowaty, sałata morska i krasnorost.

Print

Miasta partnerskie

Partnerstwo między miastami i gminami z różnych krajów, to szczytna idea prowadząca do ogólnego rozwoju kulturalno- gospodarczego. Współpraca taka obejmuje między innymi: ochronę środowiska, oświatę, turystykę, sport i rekreację, integrację europejską, politykę społeczną, wymianę informacji oraz wszelkie dziedziny zmierzające do stworzenia nowoczesnego i otwartego społeczeństwa.

Print

Nagrody i wyróżnienia dla gminy Rewal

Herb Gminy RewalNagrody i wyróżnienia dla gminy Rewal Lata wytężonej pracy zaobfitowały otrzymaniem wielu nagród i wyróżnień. Okazaliśmy się przodować zarówno pod względem czystości i bezpieczeństwa plaż jak i działań proekologicznych oraz inwestycji infrastrukturalnych. Na swoim koncie mamy wiele prestiżowych tytułów, które pozytywnie wpływają na nasz wizerunek.

Print

Demografia

Demografia - fot. Robert DajczakW zakładce tej znajdują się na bieżąco aktualizowane statystyki dotyczące demografii regionu zawierającej liczbę mieszkańców gminy oraz poszczególnych miejscowości, liczbę ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjcym, liczbę zawartych małżeństw, urodzeń, zgonów a także poziom bezrobocia.

Print

Pobierowo - historia

Pierwsze wzmianki o Pobierowie (wówczas noszącym niemiecką nazwę Poberow) pochodzą z roku 1368. Od momentu powstania było ono posiadłością rycerską rodu von Kleist. Od 1772 r. miejscowość regularnie zmieniała właścicieli by powrócić po raz ostatni do rodziny von Kleist. Ostatecznie w roku 1801 ziemie należące do Pobierowa jako własność dziedziczną otrzymał dzierżawca Daniel Rickmann, który z racji mieszczańskiego pochodzenia musiał uzyskać stosowne pozwolenie na zakup ziemi od samego króla Prus.

Print

Pustkowo - historia

Pierwsza wzmianka o Pustkowie – niemieckim Pustchow pojawiła się w dokumentach z roku 1159 potwierdzających nadanie go przez księcia Racibora klasztorowi Grobe na Unzamie, stąd też uznaje się je za jedną najstarszych miejscowości gminy Rewal. Od 1337 r. do 1753r., miejscowość należała do rodu von Karnitz. Od połowy XVIII wieku wieś regularnie zmieniała właścicieli. Początkowo Pustkowo zamieszkiwane było głównie przez chłopów, dopiero w XVII w. pojawili się pierwsi rybacy, a w XVIII w. ceglarz.

Print

Trzęsacz - historia

Trzęsacz jest niewątpliwie jedną z najbardziej znanych miejscowości gminy Rewal. Powodem tej sławy jest niezwykły zabytek- ruiny kościoła gotyckiego na klifie. Pierwsze wzmianki o miejscowości jako wsi parafialnej pojawiły się w dokumentach z 1331 r. Początkowo figurowała pod nazwami Hove, Thom Have, i Thom Hage oraz najpopularniejszą i najdłużej funkcjonującą nazwą Hoff. Pierwszym właścicielem wsi o którym wiemy na pewno był Heinrich von Knutt, zarządzający Trzęsaczem pod koniec XV wieku.

Print

Rewal - historia

Rewal 1930r.Powstanie miejscowości znanej jako Rewahl datuje się na drugą połowę XIV wieku, kiedy to postawiono zbójecką karczmę na szlaku łączącym Gdańsk, Kołobrzeg i Kamień Pomorski. Karczma zwana Riuale usytuowana była niedaleko obecnej bazy rybackiej. Dziś już nie ma po niej śladu, została rozebrana kiedy zaczęło zagrażać jej morze. Wkrótce wokół karczmy powstała niewielka rybacka osada podzielona przez potok Rigose, łączący morze z bagiennym jeziorem znajdującym się między Trzęsaczem a Śliwinem.

Print

Śliwin - historia

Początki miejscowości sięgać mogą XII wieku, kiedy to według dostępnych źródeł istniała tzw. „provincia Slevin.” Pierwsze udokumentowane wzmianki na temat Śliwina (niem. Schleffin) pochodzą z 1321 r. w którym książę Warcisław Pomorski nadmorską część miejscowości nadał kapitule kamieńskiej, zaś tereny położone w głąb lądu były własnością Klausa von Ninikow, do którego należała także położona w pobliżu wieś Ninikowo. Ziemie te do połowy XV wieku znajdowały się w rękach członków rodu von Ninikow, którzy jedną trzecią terenów przekazali rodzinie von Flemmingów. W 1489 r. wieś znalazła się pod wpływami kapituły kamieńskiej z którą von Flemmingowie podpisali stosowną umowę w sprawie połowu śledzi. Dopiero w 1717 r. ziemie ponownie powróciły do von Flemmingów.

Print

Niechorze - historia

Niechorze zdjęcie przed wojenneNa początku swojego istnienia Niechorze podzielone było na dwie części: wieś chłopską GroB- Horst (Duże Niechorze) i wieś rybacką Klein-Horst (Małe Niechorze). Według dostępnych źródeł historycznych miejscowość, najpierw pod słowiańską nazwą Nansin, później jako Horst, funkcjonowała od XIV wieku. Jednak kroniki trzęsackiego pastora podają że wieś mogła istnieć już około 1180 roku, kiedy to książę Kazimierz postanowił podarować zakonnikom z Lund jezioro wraz z przyległymi do niego terenami by mogli tam otworzyć zakon.

Print

Pogorzelica - historia

Pogorzelica 1943Pogorzelica niegdyś przynależała do wsi Konarzewo i nosiła nazwę Fischerkathen. Do roku 1912 istniało tutaj zaledwie siedem zagród chałupników praktycznie odciętych od świata z powodu braku dogodnych dróg. Mieszkańcy trudnili się przede wszystkim rolnictwem i połowem ryb na pobliskim jeziorze Hägersee. Wskutek rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej miejscowość była stopniowo zaludniana. Już w 1939 r. miejscowość liczyła 592 mieszkańców, z których większość trudniła się turystyką.