Print

Park przyjaciół Pustkowa

Zakres przebudowy obejmował :

-roboty przygotowawcze – wytyczenie trasy alejek oraz placów tematycznych,

-roboty ziemne – niwelacja terenu, oraz wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne   na

  powierzchni  1.840 [m2],

Print

Przebudowa i zagospodarowanie placu przy ul. Sikorskiego w Rewalu

„Przebudowa i zagospodarowanie placu przy ulicy Sikorskiego w Rewalu” to najnowsza inwestycja, która objęła wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowego oraz elektroenergetycznej linii zasilającej oprawę świetlną. Wokół placu ułożono kostkę betonową o różnej kolorystyce.