Print

Park przyjaciół Pustkowa

Zakres przebudowy obejmował :

-roboty przygotowawcze – wytyczenie trasy alejek oraz placów tematycznych,

-roboty ziemne – niwelacja terenu, oraz wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne   na

  powierzchni  1.840 [m2],

Print

Parking - ul. Zgody Pobierowo

Parking przy ul. Zgody (parking nr 1 – 5 miejsc postojowych dla autokarów, oraz 20 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, parking nr 2 – 122 miejsca postojowe dla samochodów osobowych)

Print

ul. Poznańska Pobierowo

Zakres przebudowy obejmował : 

- usunięcie warstwy humusu

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Print

ul. Zachodnia Pobierowo

Zakres przebudowy obejmował :

- rozebranie krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi

- rozebranie nawierzchni bitumicznej na odcinku 260mb

Print

ul.Spacerowa Śliwin

- roboty budowlane realizowano od dnia 29.08.2014r., do dnia 15.10.2014r.,
protokół końcowego odbioru robót podpisano w dniu 12.11.2014r. - koszt inwestycji 430.217,84 zł brutto

Print

ul. Pomorska Pobierowo

Zakres przebudowy obejmował :

- rozebranie krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi
- rozebranie obrzeży betonowych
-rozebranie chodnika z płyt betonowych

Print

Ponad 6 mln złotych dla 11 beneficjentów

Podpisanie umów przez beneficjentów, którzy ubiegali się o dotacje na sfinansowanie dokumentacji planowanych inwestycji odbyło się 22 września br. w Rewalu. 11 beneficjentów z województwa zachodniopomorskiego odbierze łącznie ponad 6 milionów złotych. 

Print

ul. Morska Pogorzelica

Zakres przebudowy obejmował :

- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych

- rozebranie obrzeży

- usunięcie warstwy humusu

Print

ul. Plażowa - Pogorzelica

Zakres robót obejmował:

- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych

- rozebranie obrzeży

- usunięcie warstwy humusu

Print

ul. Sztormowa - Pogorzelica

Zakres robót obejmował:

- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych

- rozebranie obrzeży

- usunięcie warstwy humusu

Print

Scieżka rowerowa Niechorze - Pogorzelica

Popularyzacja turystyki rekreacyjnej w gminie Rewal zrodziła konieczność rozbudowy dotychczasowej sieci tras rowerowych. Jednym ze zrealizowanych projektów jest inwestycja pn. „Budowa ścieżki rowerowej Niechorze – Pogorzelica w Gminie Rewal”.

Print

Przebudowa i zagospodarowanie placu przy ul. Sikorskiego w Rewalu

„Przebudowa i zagospodarowanie placu przy ulicy Sikorskiego w Rewalu” to najnowsza inwestycja, która objęła wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowego oraz elektroenergetycznej linii zasilającej oprawę świetlną. Wokół placu ułożono kostkę betonową o różnej kolorystyce.