Print

Segregacja - inne odpady

Odpady wielkogabarytowe w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą:

  • odbierane z terenu nieruchomości dwa razy do roku w okresie wiosennym i jesiennym.
  • przyjmowane w PSZOKU pod warunkiem ich samodzielnego dostarczenia.
Print

Segregacja - Co ? Jak ? Gdzie ?

Od 1 lipca 2013 r. zacznie funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi oparty o system selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na: odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości i przyjmowanie odpadów selektywnie zebranych dostarczanych samodzielnie do PSZOKU zlokalizowanego w miejscowości Pobierowo. System selektywnej zbiórki obejmuje również ogólnodostępne pojemniki do segregacji odpadów zlokalizowane na terenie naszej gminy oraz zbiórkę odpadów opakowaniowych w automacie do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanym vis a vis Komisariatu Policji w Rewalu. Uzupełnieniem systemu będą zbiórki objazdowe zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych.

Print

Segregacja odpadów – Selektywne zbieranie odpadów

SEGREGACJA ODPADÓW – Selektywne zbieranie odpadów Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych. W Polsce obecnie wytwarza się 135 milionów ton odpadów. W tym 124 milionów ton to odpady przemysłowe, a 11 milionów ton odpadów to odpady komunalne. Średnio każdy Polak wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie. Segregowanie odpadów ma na celu przygotowanie ich do ponownego wykorzystania lub unieszkodliwiania. Odpady te, to cenne surowce wtórne, a ich odzyskanie i przetworzenie chroni przed zniszczeniem środowisko i nasze najbliższe otoczenie, w którym żyjemy.