Print

Odpady – Opłaty

Pamiętajmy, że wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ma służyć przede wszystkim osiągnięciu konkretnych celów ekologicznych, istotnych dla naszego zdrowia i jakości życia.

Nowy system zakłada, że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości muszą pokrywać koszty funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Opłata służyć może wyłącznie pokryciu kosztów związanych z działaniem tego systemu, nie zaś wzbogacaniu się gminy bądź przeznaczania zebranych pieniędzy na inne cele. Koszty te zostały ujęte w formie zamkniętego katalogu obejmującego: