Print

Deklaracja 2014

URZĄD GMINY W REWALU PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2014

W związku z przyjęciem przez Radę Gminy nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązują od 1 stycznia 2014 r., oraz zmiany dotyczącej sposobu rozliczania nieruchomości o charakterze mieszanym, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Print

Deklaracja

Do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku budynków wielolokalowych, w których ustanowiono odrębną własność lokali lub jej nie ustanowiono, obowiązek złożenia deklaracji należy do zarządcy nieruchomości. Jeżeli zarząd nie został wybrany deklarację składają właściciele poszczególnych lokali lub najemcy. W ciągu całego roku właściciel nieruchomości może dokonać jej korekty w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych. Deklaracja stanowi tytuł wykonawczy, na podstawie którego właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiścić wyliczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.