Print

Punkt informacyjno konsultacyjny

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu zaprasza do korzystania z pomocy specjalistów dyżurujących w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie

(Rewal ul. Warszawska 31 – budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

 

 Psycholog – Janina Nowakowska wg harmonogramu:

data

godzina

08.10.2013

 

 

 

od godz. 15.00 do 17.00

22.10.2013

05.11.2013

26.11.2013

03.12.2013

17.12.2013

 

 PrawnikSylwia Juźwiak wg harmonogramu:

data

godzina

11.10.2013

 

 

 

od godz. 12.00 do 15.00

25.10.2013

08.11.2013

22.11.2013

06.12.2013

17.12.2013

 

Instruktor terapii uzależnień – Anna Łacisz wg harmonogramu:

data

godzina

14.10.2013

 

 

 

od godz. 9.40 do 13.40

21.10.2013

04.11.2013

18.11.2013

02.12.2013

16.12.2013

Dodatkowych informacji udziela: Aleksandra Włodarczyk
Urząd Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, pok. 104, tel. 91 384 90 26

WSZYSTKIE KONSULTACJE I PORADY UDZIELANE SĄ BEZPŁATNIE !!!!