Print

Aktualności - Zaproszenie do współdziałania

Zapraszamy instytucje oraz organizacje pozarządowe działające w kierunku pomocowym do współdziałania w tworzeniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Rewal na rok 2014.

Projekty zawierające propozycje działań wraz z szacunkowym kosztem należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19 w terminie do dnia 24.10.2013 r.