Dział ten poświęcony jest w całości obowiązującym na terenie gminy Rewal podatkom. Znaleźć tu można wnioski, podstawy prawne dotyczące zwolnień i ulg, uchwały o wysokości opłat oraz różne przydatne dokumenty. Gmina Rewal jako nadmorska gmina turystyczna posiada lokalną opłatę. W zakładce tej znajdą Państwo również wysokość i zasady naliczania lokalnej opłaty zwanej  klimatyczną. Wszelkie informacje są regularnie aktualizowane. 

Print

Podatek rolny

Wymagane dokumenty
1. Wniosek zgłoszenia gruntu do opodatkowania podatkiem rolnym

a) osoba fizyczna – formularz IR-1wraz z załącznikiem ZR-1/A do pobrania:

Print

Podatek od środków transportowych

Wymagane dokumenty
1. Wniosek - zgłoszenie  środków transportu do opodatkowania  

a) osoba fizyczna/osoba prawna – formularz  DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A - do pobrania:

Print

Podatek od nieruchomości

Wymagane dokumenty

1. Wniosek - zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania podatkiem od nieruchomości

a) osoba fizyczna – formularz IN-1 wraz z załącznikiem ZN1-A - do pobrania: