Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  jest aktem prawa miejscowego występującym w formie uchwały  rady gminu. Ma on na celu określić obowiązujące warunki zagospodarowania i zabudowy terenu oraz rozmieszczenie inwestycji o charakterze publicznym. Plan miejscowy jest podstawą planowania przestrzennego w gminie, ustanawiając przepisy i zmieniając przeznaczenie gruntów. W dziale tym znaleźć można obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości gminy Rewal.

Więcej informacji pod adresem: http://bip.rewal.pl/dokumenty/menu/77