Print

Stan ludności

W zakładce tej znajdują się na bieżąco aktualizowane statystyki dotyczące demografii regionu zawierającej liczbę mieszkańców gminy oraz poszczególnych miejscowości, liczbę ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjcym, liczbę zawartych małżeństw, urodzeń, zgonów.