Print

Podmioty gospodarcze

W zakładce tej znajdują się informacje na temat podmiotów gospodarczych w gminie Rewal, które zostały podzielone na wg sektorów własnościowych, wg rodzajów działalności, wg nowo zarejestrowanych, wg wyrejestrowanych, wg klas wielkości na 10 tysiecy mieszkańców w wieku produkcyjnym. Dane zostały uzyskane z Głównego Urzędu Statystycznego.