Print

Leśnictwo

 

Jednostka miary

2010

2011

2012

LEŚNICTWO WSZYSTKICH FORM WŁASNOŚCI

 

Powierzchnia gruntów leśnych

 

ogółem

ha

1253,5

1247,0

1247,2

lesistość w %

%

30,00

29,90

29,9

grunty leśne publiczne ogółem

ha

1234,4

1227,9

1228,1

grunty leśne publiczne Skarbu Państwa

ha

1222,7

1216,2

1216,4

grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych

ha

1054,2

1047,7

1047,9

grunty leśne prywatne

ha

19,1

19,1

19,1

Powierzchnia lasów

 

lasy ogółem

ha

1220,1

1213,6

1213,8

lasy publiczne ogółem

ha

1201,0

1194,5

1194,7

lasy publiczne Skarbu Państwa

ha

1189,3

1182,8

1183,0

lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych

ha

1023,8

1017,3

1017,5

lasy publiczne Skarbu Państwa w zasobie Własności Rolnej SP

ha

10,0

10,0

10,0

lasy publiczne gminne

ha

11,7

11,7

11,7

lasy prywatne ogółem

ha

-

19,1

19,1

LASY NIESTANOWIĄCE WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

 

Powierzchnia gruntów leśnych

 

ogółem

ha

30,80

30,80

30,80

lasy ogółem

ha

30,80

30,80

30,80

grunty leśne prywatne ogółem

ha

19,10

19,10

19,10

grunty leśne prywatne osób fizycznych

ha

17,00

17,00

17,00

grunty leśne gminne ogółem

ha

11,70

11,70

11,70

grunty leśne gminne lasy ogółem

ha

11,70

11,70

11,70