Print

Handel

W zakładce tej znajdują się informacje na temat handlu w gminie Rewal, wyszczególnione zostały hipermarkety oraz targowiska sezonowe. Dane pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego.