Print

Gospodarka komunalna

W zakładce tej znajdują się statystyki dotyczące gospodarki komunalnej zawierającej długość czynnej sieci rozdzielczej, kanalizacyjnej i gazowej, połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania, liczby ludności korzystającej z sieci, zużycia wody w gospodarstwych domowych a także przedsiębiorstw świadczących usługi komunalne w gminie.