Print

Bezrobocie

Lp.

Wyszczególnienie

stan na dzień 31.12.2008

stan na dzień 31.12.2009

stan na dzień 31.12.2010

stan na dzień 31.12.2011


stan na dzień 31.12.2012


stan na dzień 31.12.2013

1.

Liczba bezrobotnych

 

 

ogółem

266

239

250

269

285

310

 

kobiety

141

113

115

129

138

142