Przetargi

W zakładce tej znajdują się na bieżąco aktualizowane statystyki dotyczące m.in. demografii regionu zawierającej liczbę mieszkańców gminy oraz poszczególnych miejscowości, ruchu turystycznego na terenie gminy, ilości podmiotów gospodarczych, poziomu bezrobocia i wielu innych dziedzin. Zebrane dane pozwalają śledzić zmiany zachodzące w gminie wskazując kierunki rozwoju oraz newralgiczne punkty wymagające szczególnej dbałości.

Poniżej znajdują się wszystkie artykuły działu DANE STATYSTYCZNE, kliknij w kategorię (menu po prawej) aby uściślić tematykę.

Print

Handel

W zakładce tej znajdują się informacje na temat handlu w gminie Rewal, wyszczególnione zostały hipermarkety oraz targowiska sezonowe. Dane pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego.

Print

Podmioty gospodarcze

W zakładce tej znajdują się informacje na temat podmiotów gospodarczych w gminie Rewal, które zostały podzielone na wg sektorów własnościowych, wg rodzajów działalności, wg nowo zarejestrowanych, wg wyrejestrowanych, wg klas wielkości na 10 tysiecy mieszkańców w wieku produkcyjnym. Dane zostały uzyskane z Głównego Urzędu Statystycznego.

Print

Bezrobocie

Lp.

Wyszczególnienie

stan na dzień 31.12.2008

stan na dzień 31.12.2009

stan na dzień 31.12.2010

stan na dzień 31.12.2011


stan na dzień 31.12.2012


stan na dzień 31.12.2013

1.

Liczba bezrobotnych

 

 

ogółem

266

239

250

269

285

310

 

kobiety

141

113

115

129

138

142

Print

Gospodarka komunalna

W zakładce tej znajdują się statystyki dotyczące gospodarki komunalnej zawierającej długość czynnej sieci rozdzielczej, kanalizacyjnej i gazowej, połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania, liczby ludności korzystającej z sieci, zużycia wody w gospodarstwych domowych a także przedsiębiorstw świadczących usługi komunalne w gminie.

Print

Leśnictwo

 

Jednostka miary

2010

2011

2012

LEŚNICTWO WSZYSTKICH FORM WŁASNOŚCI

 

Powierzchnia gruntów leśnych

 

ogółem

ha

1253,5

1247,0

1247,2

lesistość w %

%

30,00

29,90

29,9

grunty leśne publiczne ogółem

ha

1234,4

1227,9

1228,1

grunty leśne publiczne Skarbu Państwa

ha

1222,7

1216,2

1216,4

grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych

ha

1054,2

1047,7

1047,9

grunty leśne prywatne

ha

19,1

19,1

19,1

Powierzchnia lasów

 

lasy ogółem

ha

1220,1

1213,6

1213,8

lasy publiczne ogółem

ha

1201,0

1194,5

1194,7

lasy publiczne Skarbu Państwa

ha

1189,3

1182,8

1183,0

lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych

ha

1023,8

1017,3

1017,5

lasy publiczne Skarbu Państwa w zasobie Własności Rolnej SP

ha

10,0

10,0

10,0

lasy publiczne gminne

ha

11,7

11,7

11,7

lasy prywatne ogółem

ha

-

19,1

19,1

LASY NIESTANOWIĄCE WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

 

Powierzchnia gruntów leśnych

 

ogółem

ha

30,80

30,80

30,80

lasy ogółem

ha

30,80

30,80

30,80

grunty leśne prywatne ogółem

ha

19,10

19,10

19,10

grunty leśne prywatne osób fizycznych

ha

17,00

17,00

17,00

grunty leśne gminne ogółem

ha

11,70

11,70

11,70

grunty leśne gminne lasy ogółem

ha

11,70

11,70

11,70

Print

Liczba mieszkańców

Tabela 1. Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy Rewal.

Nazwa miejscowości

Liczba ludności 31.12.2009r

Liczba ludności 31.12.2010r

Liczba ludności 31.12.2011r

Liczba ludności 31.12.2012r

Liczba ludności 31.12.2012r

Powierzchnia [m2]

Pobierowo

1097

1102

1122

1118

1116

7858,933

Pustkowo

126

125

126

126

126

2379,958

Trzęsacz

112

113

108

109

121

4604,534

Rewal

967

984

997

1003

999

3004,69

Śliwin

244

247

266

266

267

1185,296

Niechorze

932

953

983

980

979

4088,616

Pogorzelica

123

131

130

138

145

7504,075

Razem

3601

3655

3732

3740

3753

40641,248

Źródło: Dane uzyskane z Urzędu Gminy Rewal.

Print

Stan ludności

W zakładce tej znajdują się na bieżąco aktualizowane statystyki dotyczące demografii regionu zawierającej liczbę mieszkańców gminy oraz poszczególnych miejscowości, liczbę ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjcym, liczbę zawartych małżeństw, urodzeń, zgonów.

Print

Turystyka

W zakładce tej znajdują się statystyki przedstawiające turystyczne obiekty noclegowe wg rodzajów, podział obiektów wg kategorii oraz dane dotyczące turystów przebywających w gminie.

Print

Badanie ruchu turystycznego

Struktura ruchu turystycznego w okresie sezonu letniego oraz poza sezonem 2010r. Analiza badań przeprowadzonych w pasie nadmorskim Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2010.


Szczegóły dostępne w dokumencie PDF do POBRANIA